Nie jesteśmy tacy jak wszyscy

,,Bądź gotów, zaplanuj swój sukces jeden dzień wcześniej”

Zapraszamy na  nasze strony www

Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika – Akredytowana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego organizuje i przeprowadza szkolenia, kursy, pokazy i warsztaty kelnerskie w całej Polsce. Organizujemy je dla profesjonalistów w restauracjach i hotelach, nauczycieli i uczniów w szkołach gastronomicznych, kelnerskich i hotelarskich a także dla osób, które bez przygotowania zawodowego chciałyby rozpocząć pracę w gastronomii.

Zapraszamy na  nasze strony www

Głównym celem działalności Klastra jest tworzenie optymalnych warunków do integracji środowisk z branży turystyczno–hotelarsko–gastronomicznej oraz ich współpracy, nakierowanej na wzmocnienie potencjału tej branży w Polsce poprzez podnoszenie jej konkurencyjności, ulepszanie jakości świadczonych usług, wpływanie na poprawę kształcenia specjalistów oraz współpracę w zakresie promocyjnym, dydaktycznym i badawczo –rozwojowym.

Nie jesteśmy tacy jak wszyscy.

Proponujemy  program nauczania oparty na praktyce, praktyce i jeszcze raz praktyce !!!

HoReCa Managment College - to pierwsza w Polsce gastronomiczna szkoła dla osób pełnoletnich kształcąca i ucząca umiejętności Managerskich. Głównym atutem naszej szkoły są  wykładowcy. Nauczaniem  Akademików zajmują się  bowiem eksperci – praktycy. To oni właśnie  zadbają o przyswojenie przez Akademików profesjonalnych umiejętności zawodowych w optymalnym czasie  18-tu  dni, czyli   w sumie 144 godz. w 12-osobowych grupach.

Celem HoReCa Managment College jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej w umiejętności, kadry kierowniczej i managerskiej, dla potrzeb małej i średniej gastronomi. Kształcenie odbywać się będzie w sposób odpowiadający innowacyjnym standardom jakości, w ramach ścisłej  współpracy ze środowiskiem branżowym zawodowców, a także z kadrą  nauczycielską szkół gastronomicznych i hotelarskich oraz z wykładowcami uczelni wyższych. Akademicy szkoły zostaną perfekcyjnie przygotowywani do pracy pod kątem praktycznym, będą mieli okazję rozwijania talentów, a także  nabędą  umiejętności do pracy zespołowej.

Priorytet I – nowoczesna wiedza, profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna o znaczącym dorobku naukowym, współpraca z najlepszymi specjalistami z branży gastronomicznej w kraju i na świecie, konferencje naukowe,  otwarte wykłady wybitnych specjalistów.

Priorytet II –  program kształcenia branżowego, skierowany na  potrzeby rynku pracy, a także  pod kątem zainteresowań Akademików; kreowanie przyszłości absolwentów na bazie tworzenia przestrzeni rozwoju zawodowego w  oparciu o staże i  praktyki branżowe pod okiem ekspertów i autorytetów.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • właścicieli restauracji,
 • managerów restauracji,
 • kierowników restauracji,
 • kelnerów,
 • barmanów,
 • kucharzy,
 • nauczycieli klas branżowych,
 • uczniów klas gastronomicznych i hotelarskich.

W trakcie trwania  nauki Akademik otrzyma:

 • propozycję odbycia stażu co najmniej w dwóch polskich hotelach,
 • możliwość  indywidualnej pracy z ekspertem.

Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu praktycznego Akademik otrzymuje:

 • Środowiskową Licencję Zawodową,
 • tytuł: ,,Manager Restauracji - Zarządzanie Restauracją''

Z nami osiągniesz to 10 lat wcześniej.

Ucz się od Mistrzów.

Zajęcia praktyczne i zajęcia teoretyczne odbywać się będą - w zależności od wymogów programowych - w restauracjach oraz szkołach gastronomicznych w Warszawie.

I Semestr -  od 06/10/2018 do 09/12/2018 (10 zjazdów)

II Semestr -  od 05/01/2019 do 24/03/2019 (8 zjazdów)